Jogi nyilatkozat

Adatvédelem
 
A poledancehungary.com megkülönböztetett figyelmet fordít a honlapját meglátogató vendégek személyes adatainak védelmére.
 
Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsuk és kezeljük.
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat tisztességesen és a törvénynek megfelelően dolgozzuk fel, azokat csak a törvényben meghatározott célra tároljuk, attól eltérő módon nem használjuk fel, valamint, hogy megtesszük a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a jogtalan hozzáférést, vagy terjesztést.
 
A poledancehungary.com az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatjuk meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.
 
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük és gondoskodunk arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
A Dollhouse.hu kötelezettséget vállal arra, hogy bármely adat felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatvédelmi nyilatkozat), amelyben tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően a Dollhouse.hu felhívja az Ön figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére, tájékoztatjuk továbbá az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Dollhouse.hu az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles Önt tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A fenti célok megvalósítására olyan eljárási szabályokat alakítottunk ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.
 
 
Szerzői jogok
 
A www.poledancehungary.com weboldal, annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a dollhouse.hu tulajdonosa jogosult. A dollhouse.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos üzleti célzattal a weboldalak tartalmának egészét, vagy részeit bármilyen formában felhasználni, terjeszteni, vagy tárolni.
 
A poledancehungary.com weboldalról információt átvenni csak előzetes írásbeli engedély birtokában és kizárólag a poledancehungary.com weboldalra való hivatkozással lehet.
 
A poledancehungary.com beleegyezik abba, hogy saját, személyes használatra Ön ezen oldalak kivonatait számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa.
 
Fentiektől eltérni csak a poledancehungary.com tulajdonosával kötött előzetes írásbeli szerződés alapján lehet és arra kizárólag a szerződő fél jogosult.
 
Fentiek megsértése esetén a poledancehungary.com tulajdonosa követelheti a jogsértés megszüntetését és a keletkezett kár megtérítését.
 
A tulajdonos az oldalon megjelent anyagokkal kapcsolatos valamennyi jogát fenntartja és szükség esetén bírósági úton is érvényesíti.
 
 
Felelősség kizárása

A honlapon elérhető összes információ "as is" állapotban kerül szállításra. A dollhouse.hu fenntartja magának a honlapon található információk, adatok, szövegek, képi elemek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.
 
A poledancehungary.com tulajdonosa nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, vagy hibamentességét. A honlapon elérhető információk közvetett, vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, a nem megfelelő működésből, esetleges üzemzavarból, az információk pontatlanságából, vagy félreérhetőségéből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a dollhouse.hu kifejezetten kizárja.